hond-en-advies

Algemene voorwaarden

spelende pup achterkant

I. Definities

Instructeur: Bianca Tölle van hond-en-advies, gevestigd te Weert.

Cliënt: De eigenaar van de hond, die de instructeur opdracht geeft inzake advies m.b.t. het opvoeden en trainen van de hond.

II. Algemeen

Voor alle gesloten en te sluiten overeenkomsten van hond-en-advies geldt;

a. De instructeur zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

b. Het welzijn van de hond mag niet in het geding komen.

c. De instructeur zal de cliënt naar beste vermogen begeleiden.

d. Vertrouwelijke informatie zal ten alle tijden worden gerespecteerd. Indien nodig, worden mededelingen aan derden slechts gedaan na overleg met de cliënt.

III. Advies en training

a. De cliënt kan de instructeur advies vragen m.b.t. het opvoeden en trainen van de hond. Het advies is gebaseerd op de scholing zoals op de website hond-en-advies beschreven.

b. Dit advies leidt niet tot aansprakelijkheid van de instructeur. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van de hond, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek.

d. De instructeur behoudt zich het recht voor een cliënt c.q. hond te weigeren.

e. De trainingen geschieden op eigen risico. De instructeur kan niet aansprakelijk gesteld worden.

f. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cliënt.

IV. Afspraken en betaling

a. Afzeggen / wijzigen van geplande afspraken tussen instructeur en de cliënt, door de cliënt dient minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te geschieden, tenzij een geval van overmacht en met wederzijdse instemming.

b. De instructeur draagt er zorg voor dat in geval van ziekte of overmacht van de instructeur, zij de geplande afspraak niet kan nakomen, deze op zo kort mogelijke termijn alsnog zal worden gerealiseerd.

c. Betaling dient contant aan de instructeur te geschieden tijdens het consult.

d. Middels de betaling door de cliënt wordt de opdracht tot advies betreffende het opvoeden en trainen als definitief beschouwd.

e. Middels de betaling verklaard de cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden.Hond-en-advies is ook te vinden op facebook met leuke en interessante informatie over het opvoeden en trainen van honden.

©hond-en-advies algemene voorwaarden links